Lajna Ajncla

8,00

Ôpis

Lajna (pol. smycz) ze szriftem logiym Ajncli