“Mała Zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne” – Marek Łuszczyna

39,00

Category:

Ôpis

/Buch po polsku/

Jedyn ze nojbarzij kōntrowesyjnych buchōw ôstatli lŏt kere wydoło polske wydŏwnictwo. We buchu poznowōmy losy ludzi kerzy po 1945 trefili do roztōmajtych lagrōw na terynie państwa polskiygo. We tym buchu dowiymy sie tyż ô co niykerych kōmyndantach tych lagrōw jak choby jednego ze nojbarzij rozpoznŏwalnych – Salomona Morela